Na otvorenom tržištu rada pronalazak zaposlenja obično je zahtjevan, a katkad i dugotrajan proces. Kako bismo vam ga olakšali, ovdje smo saželi vaša zakonska prava vezana uz zapošljavanje osobe invaliditetom. Upoznatost s ovim informacijama može vam koristiti u razgovoru za posao s potencijalnim poslodavcem, ali i za unaprjeđenje uvjeta rada ako ste već zaposleni.

Financijska potpora i stručna podrška

Glavni dokument koji uređuje vaša prava kao osobe s invaliditetom u vezi sa zapošljavanjem je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Posebno je važno treće poglavlje Zakona (članak 7.). U njemu su propisani uvjeti za financijsku potporu i stručnu podršku zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada.

Svrha potpore i podrške je da vam omogući lakše prevladavanje teškoća vezanih uz invaliditet.

Međutim, za spomenutu potporu i podršku morate ispunjavati određene uvjete što utvrđuje centar za profesionalnu rehabilitaciju. Osim toga, istim je Zakonom propisana i razumna prilagodba uvjeta za održavanje intervjua/testiranja u natječaju za posao ali i prilagodba radnog mjesta te organizacije rada.

Razumna prilagodba ne smije predstavljati nerazmjerno ili neprimjereno opterećenje poslodavcu, a njome se želi postići i osigurati vaše ravnopravno zapošljavanje te rad.

Prednost u zapošljavanju i dodatna prava

U članku 9. propisano je i vaše pravo na prednost u zapošljavanju na određenim radnim mjestima. Primjerice u javnoj službi i ustanovama te raznim državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne samouprave.

Da biste ostvarili spomenutu prednost, obavezno se morate pozvati na svoje pravo u prijavni na natječaj i priložiti dokaz o invaliditetu i dokaze da ispunjavate uvjete.

Uz navedeno, Zakon određuje i dodatna prava za osobe s invaliditetom. Propisano najmanje trajanje otkaznog roka u vašem se slučaju uvećava za mjesec dana, a imate pravo i na najmanje pet tjedana plaćenog godišnjeg odmora.

Kvotno zapošljavanje

U traženju posla korisno je da znate da poslodavci koji već zapošljavaju barem 20 radnika imaju obvezu zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Od ove obveze kvotnog zapošljavanja izuzeti su određeni poslodavci poput novoosnovanih tvrtki, konzularnih i stranih predstavništva i poslodavci u radno intenzivnim industrijama.

Osim toga, u slučaju da poslodavac nije obveznik kvote, a zapošljava osobu s invaliditetom, ili ako zapošljava više osoba no što je kvotom propisano, prema Zakonu ima pravo na novčanu nagradu u visini 30% minimalne plaće mjesečno. Ipak, ovo pravo ne možete ostvariti ako je riječ o samozapošljavanju.

Poticaji za zapošljavanje

Drugi važan dokument proizlazi iz Zakona kojeg smo naveli, a riječ je o Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Neki od poticaja su: subvencija plaće, sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada (tehnička i arhitektonska prilagodba) te uvjeta rada i sufinanciranje troškova stručne podrške.

Poticaje za zapošljavanje ostvaruje vaš poslodavac ili vi sami ako je riječ o samozapošljavanju.

Poticaje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a uvjet ostvarivanja poticaja je da budete upisani u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Umanjenje dohotka za osobe s invaliditetom

Prema Zakonu o porezu na dohodak osobe s invaliditetom imaju i više poreznih olakšica. Ovdje je u vezi zapošljavanja važan članak 44. prema kojem kao novi radnik s invaliditetom možete koristiti pravo na umanjenje dohotka za isplaćene plaće i doprinose i to u razdoblju od tri godine od dana vašeg zapošljavanja.

Vaša prava i vaša uloga

S obzirom na to da pronalazak posla često predstavlja zahtjevan proces, važno je da zauzmete pozitivan i aktivan stav. Prvo informirajte sebe o vašim pravima, a onda prema potrebi informirajte i druge, primjerice, vaše potencijalne poslodavce. Konkretan primjer kako vam informiranost može pomoći je i spomenuta nagrada za poslodavce.

Ako potencijalni poslodavac ne zna da može ostvariti pravo na nagradu u slučaju da vas zaposli, informirajte ga o tome jer to može biti vaša specifična prednost.

Istraživanje provedeno u Republici Hrvatskoj 2018. godine (Kozjak i Lapat) kao jedan od najčešćih razloga nezaposlenosti osoba s invaliditetom navodi neprilagođenost radnog mjesta. Kako smo vidjeli, zakonom je predviđena i razumna prilagodba radnoga mjesta, odnosno, organizacije rada, što je još jedna važna informacija kada tražite posao.

Ukratko rečeno – upoznavanje s pravima koja vam po zakonu pripadaju ujedno je i prvi korak u njihovu ostvarivanju.

Kao izvor informacija, osim gore navedenih zakona i pravilnika, preporučujemo vam i Priručnik za nezaposlene osobe s invaliditetom za aktivno traženje posla. Financirala ga je Europska unija i u njemu možete pronaći mnoge vrijedne savjete i odgovore na brojna važna pitanja.

***

Prava iz područja zdravstvene i socijalne skrbi okupili smo u Knjižici vaših prava. Ako ju još nemate, javite nam se na našu e-mail adresu el4@el4.hr kako bismo vam poslali ovu informativnu knjižicu.

Izvori

Anja Kozjak i Goran Lapat, „Mišljenja poslodavaca o zapošljavanju osoba s invaliditetom“, Izvorni znanstveni rad, objavljeno u: Andragoški glasnik, Vol 22, broj 2, 2018., str. 35-44.

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom