Alarm aparati

Alarm aparat za noćno mokrenje reagira već pri prvim kapima urina te na taj način budi vaše dijete. Nakon određenog vremena problem noćnog mokrenja prestaje te vaše dijete i vi imate prospavane noći i suhi krevet. Aparat se aktivira i šalje zvučni signal čim vaše dijete počne mokriti.

Zvuk alarma probudi dijete koje tada prekida mokrenje. Dijete treba ustati, isključiti alarm i nastaviti s mokrenjem u toaletu. Takvu radnju ono treba ponavljati sve dok ne dođe do 14 uzastopno suhih noći.

Javite nam se