Ako imate dijete s prekomjerno aktivnim mjehurom, znate da je to neugodno stanje koje često nepovoljno utječe na svakodnevicu i samopouzdanje djeteta. U ovom članku smo ukratko prikazali jedan relativno noviji i u velikoj mjeri učinkovit pristup u liječenju ovoga stanja. Riječ je o tretmanu elektrostimulacijom poznatom kao perkutana tibijalna neurostimulacija (PTNS).

Prekomjerno aktivan mokraćni mjehur

Za razumijevanje PTNS-a važno je znati da funkcioniranje našeg mokraćnog mjehura reguliraju živci pri dnu kralježnice.

Kada je mokraćni mjehur pun ti živci slanjem signala „obavještavaju“ mozak da je vrijeme za mokrenje. Međutim, ako je ova komunikacija zbog nekog razloga onemogućena ili otežana, dolazi do poteškoća koje mogu uzrokovati prekomjerno aktivan mokraćni mjehur čiji je najčešći simptom nagla i neodgodiva potreba za mokrenjem.

Kroz PTNS se elektrostimulacijom upravo tih živaca na dnu kralježnice nastoji utjecati na simptome prekomjerno aktivnog mjehura.

Perkutana tibijalna neurostimulacija – terapijski postupak

Iako ime terapije zvuči složeno, sam je postupak relativno jednostavan.

U blizini gležnja lijeve ili desne noge pod kožu se uvede elektroda u formi igle spojena sa stimulatorom. Zatim se preko te igle električnom strujom kroz blage impulse stimulira tibijalni živac u nozi. Električni impulsi putuju dalje do sakralnih živaca pri dnu kralježnice čime se nastoji utjecati na aktivnost mokraćnog mjehura.

Izraz perkutani jednostavno znači da se postupak vrši preko kože (lat. cutis=koža) i to stimulacijom konkretnog živca (tibijalna neurostimulacija).

Dijete je za vrijeme postupka u sjedećem položaju, s povišenom nogom u kojoj je elektroda. Pojedini tretman traje oko 30 minuta, a vrši se jednom tjedno kroz razdoblje od ukupno 12 tjedana. Kontinuitet je ključ uspješnosti ove terapije, a prvi su rezultati vidljivi nakon otprilike 6 tjedana.

Hoće li PTNS boljeti vaše dijete?

PTNS je minimalno invazivna terapija, sigurna tehnika koja uključuje tek manju nelagodu prilikom postavljanja igle. Jačina impulsa utvrđuje se sa svakim djetetom/pacijentom i ne prelazi se najviša razina tolerancije.

Djeca, ali i odrasli ljudi u pravilu dobro prihvaćaju ovu terapiju.

Ipak, treba istaknuti da ako vaše dijete ima veliki strah od igli, morate razmisliti i u dogovoru s djetetom i liječnikom utvrditi je li PTNS kao tretman najbolje rješenje za vaše dijete.

Koje su prednosti PTNS-a?

Riječ je o jednostavnom postupku koji ne zahtijeva posebnu pripremu djeteta i koji se pokazuje uspješnim u većini slučajeva (60-80%) osoba s prekomjerno aktivnim mokraćnim mjehurom. Osim toga, mnoge osobe primjećuju porast kvalitete života nakon terapije PTNS-om.

Treba li vaše dijete PTNS?

Ako druge metode u liječenju prekomjerno aktivnog mjehura poput lijekova i kontrole unosa tekućine nisu dale željene rezultate, možete se s liječnikom savjetovati kako biste utvrdili je li potreban PTNS.

Za što se još sve koristi ova terapija?

Osim za osobe s prekomjerno aktivnim mjehurom, PTNS se koristiti općenito za tretiranje poteškoća koje uzrokuje neurogeni mjehur, ali pokazao se kao uspješan pristup i u tretiranju probleme s crijevima poput fekalne inkontinencije.

Izvori

Neuromodulacija kao izbor liječenja kod djeteta s neurogenim mokraćnim mjehurom – prikaz slučaja

Overactive Bladder in Children: Causes, Diagnosis, and Treatment

Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS) – Central Manchester University Hospitals

PTNS for Overactive Bladder

University London College Hospitals – Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS)

What is Overactive Bladder (OAB)?